Introductie

Speerpunten voor 2016

De Humanistische Democratische Partij (HDP) is een nieuwe politieke partij (opgericht in 2004 te Leiden) die zich op de centrumlinkse kiezer richt. Wij vinden dat Nederland een chaos dreigt te worden en dat geen van de gevestigde partijen met een goede oplossing komt. ( lees onze analyse van de politiek in 2016 )

De grote structurele problemen voor de Nederlandse samenleving zijn volgens ons:

  • het uit de hand gelopen individualisme
  • de utopische politieke correctheid
  • het verlies van de Nederlandse identiteit; het verval van normen en waarden
  • integratie spanningen
  • de dreiging van een federaal Europa


Onze aanpak

1. De multiculturele samenleving is mooi maar het moet geen chaos worden. Het sleutelelement is voor ons de Nederlandse culturele identiteit. Volgens sommigen bestaat zoiets niet, maar wij zien hem helder voor de geest. Wij komen op voor het humanistische gedachtegoed dat zich in Nederland over de laatste 500 jaar ontwikkeld heeft. Volgens ons zijn de meeste Nederlanders humanist al weten zij het zelf misschien niet. ( lees verder over het humanistische gedachtegoed ).

2. Wij willen de publieke sector in ere herstellen. Het is tegenwoordig mode om te beweren dat de overheid nooit efficiënt kan zijn en altijd in bureaucratie vervalt, maar wij delen deze mening niet. Het hangt gewoon van de organisatiecultuur af. Het is goedkoper om sommige dingen collectief te regelen, bijvoorbeeld energie-inkoop of basiszorgverzekering waarbij wij allemaal hetzelfde willen. De nepmarkten die ons opgedrongen zijn, zijn juist duur en inefficiënt.

Het marktdenken is voor de markt. Het sluit niet goed aan op de publieke sector. Ten eerste omdat er geen winst in de publieke sector zit. Daar moet juist geld op toe. Ten tweede omdat winstbejag de verkeerde motivatie is voor de publieke sector. Winstbelangen voor de uitvoerder staan vaak haaks op publieke belangen.

3. Wij zijn tegen een federaal Europa. Wij zien liever dat de soevereiniteit bij de nationale parlementen gewaarborgd blijft. De EU kan hele waardevolle coördinerende en adviserende rollen vervullen, maar zij behoeft daarvoor geen macht over de lidlanden. ( lees verder over de problemen van een federaal Europa ) ( lees verder over een alternatieve structuur voor de EU )

4. Wij zijn voor het milieu en de leefbaarheid. Wij springen voorzichtig om met privatiseringen. Wij hebben een linkse oplossing voor problemen als misdaad, onveiligheid en integratie maar wij willen in discussies hierover vooral het gezonde verstand de boventoon laten voeren. ( lees verder over misdaad, veiligheid, justitie )

5. Wij hopen in de komende jaren onze humanistische visie op de samenleving op een geloofwaardige manier bij het Nederlandse volk over te brengen. Blijf op deze website kijken voor aankondigingen over bijeenkomsten, demonstraties, enzovoorts.


Discussiestukken:

De Politieke Correctheid

De Nationale Culturele Identiteit

Discriminatie alom

Het Doorgeslagen Individualisme

Het land van goede bedoelingen