Misdaad, Veiligheid, Justitie

1. De misdaad, aggressiviteit en onveiligheid zijn toenemende problemen in de Nederlandse samenleving waar iets aan gedaan moet worden.

2. Er zijn ongeveer twee manieren om zoiets aan te pakken. Of je probeert de veiligheid van buitenaf op te leggen/ af te dwingen met zwaardere straffen, detectiepoortjes, cameras, bewaking enz. of wij kunnen de nodige discipline en sociaal besef in mensen proberen te kweken dat het asociale gedrag zich niet ontwikkelt in de eerste plaats.

3. De Humanistisch Democratische Partij ziet voor de lange termijn meer heil in de tweede aanpak. Wij stellen voor dat alle kinderen in Nederland op de basisschool al vakken zoals 'normen en waarden' en 'hoe ga ik met mezelf en anderen om' krijgen. Wij denken dat de misdaad dan over 10 of 20 jaar een stuk minder zal zijn en dat wij een veel prettiger en veiliger samenleving zullen hebben (Trouwens, niet alleen de misdaad wordt op deze manier verholpen. Ook andere sociale kwalen zoals eenzaamheid, lage zelfdunk en drugs/ alcohol misbruik zullen volgens ons dalen). (lees verder over onze ideeën over het onderwijs)

4. In de tussentijd (tot wij echt een verbetering merken) zullen wij in Nederland inderdaad te maken krijgen met toenemende aggressiviteit en misdaad. Daar moeten wij ons zo goed mogelijk op voorbereiden, waar nodig met cameras, extra bewaking enz.

5. Een ander wapen tegen asociaal gedrag is de solidariteit/ sociale druk. Als je iets asociaals ziet gebeuren, zeg daar wat van. Als je iets echt ergs ziet gebeuren, roep dan wat. Leid de aandacht af. Bel de politie. Roep dat je de politie gebeld hebt. Grijp desnoods zelf in. Dat is soms riskant maar als wij helemaal niet voor elkaar opkomen dan werkt de samenleving toch niet.

6. Wij vinden dat sommige straffen in Nederland best zwaarder mogen worden. Wij hebben weinig vertrouwen in het genezen van psychopathische daders. Wij vinden dat er teveel sociale aandacht naar de dader gaat en niet genoeg naar het slachtoffer. Dit willen wij omdraaien door het gezond verstand de boventoon te laten voeren. Wij staan open voor discussies over oplossingen zoals fotos van veelplegers tonen, toegang weigeren enz.

Humanistiche Democratische Partij
Leiden, 12 januari, 2004