Richtlijnen voor basisonderwijsbeleid in 2008

EQ is net zo belangrijk als IQ.

Wij willen de emotionele ontwikkeling van elk kind vooropstellen, een gelijkwaardige prioriteit geven als de intellectuele ontwikkeling.

Dat EQ zo belangrijk is kun je wel afleiden uit de volgende vergelijking: Als je de IQ voorop zet kan het ten koste van de EQ gaan maar als je de EQ vooropzet gaat het nooit ten koste van de IQ. Bij een gelukkig kind zal de IQ zich vanzelf ontplooien. Andersom zijn er voorbeelden genoeg van heel intelligente mensen die toch niet vooruitkomen wegens gebrek aan sociale vaardigheden of het juiste perspectief.

Volgens ons valt EQ logisch uit elkaar in twee richtingen. Intern, op de zelf gericht en extern, naar de buitenwereld, de samenleving toe. Bij intern denken wij aan onderwerpen als zelfkennis, discipline, postuur, communicatievaardigheden. Extern begint met omgangsvormen, respect voor anderen, je plek in de samenleving, maatschappijleer.

Natuurlijk moet dit allemaal ergens op gebaseerd zijn. Niemand wil nog een –isme horen maar wij willen het doen met humanistische uitgangspunten zoals vrijheid, verantwoordelijkheid, waardigheid, gelijkwaardigheid en solidariteit.

Dit beleid zou een hele verandering in de organisatiecultuur van het basisonderwijs vereisen. Leraren moeten weer pro-actief worden en bepaalde gedragsnormen uitdragen en bewaken. Zij zullen uiteindelijk ook op EQ geselecteerd moeten worden. Zo’n morele invulling van het onderwijs zal een motiverende werking hebben op studenten en leraren allebei. Zo helpen wij kinderen pas echt zichzelf te ontplooien en zich voor te bereiden op de wereld. Zo willen wij het basisonderwijs in Nederland weer in ere herstellen.

Dit is een korte samenvatting van onze beleidsrichtlijn. Wij staan open voor suggesties en kritiek.

Humanistische Democratische Partij
Leiden, 6 maart 2008