Onze visie op de samenleving anno 2008

1. De multiculturele samenleving is mooi maar het moet geen chaos worden. Er moet wel een gemeenschappelijke culturele kern zijn met gemeenschappelijke basisbegrippen en uitgangspunten, anders blijft de samenleving alleen maar fragmenteren en op den duur houden wij geen herkenbaar Nederlandse cultuur of identiteit meer over.

2. Wie naar de geschiedenis van de Nederlandse samenleving kijkt zal zich snel realiseren dat het kenmerkende van onze sociale ontwikkeling grotendeels uit het zogenaamde Nederlandse vrijdenken (later het humanisme genoemd) is voortgekomen.

3. Vanaf Erasmus in de zestiende eeuw en Hugo de Groot en Spinoza tijdens de Verlichting heeft het humanistisch denken ook in de jaren zestig en zeventig van de vorige eeuw steeds meer definitie gekregen als de leidraad van onze samenleving. (lees verder)

4. Het humanisme is een filosofie/ sociale benadering die de mens centraal stelt. Geen God of zo die ons kan vertellen hoe wij moeten leven. De mensheid moet zelf beslissen hoe wij met elkaar omgaan en hoe de samenleving eruit zal zien. Het humanisme is op idealen gebaseerd, waarvan enkele:

  • Iedere mens heeft een vrije wil waarmee hij of zij het geluk probeert te zoeken.
  • De vrije wil houdt in dat iedereen de verantwoordelijkheid voor zijn eigen daden moet nemen.
  • Alle mensen zijn moreel en filosofisch gelijkwaardig.
  • Het waarborgen van de menselijke waardigheid is het criterium van een eerlijke samenleving.
  • De sterken beschermen de zwakkeren (De wet van de beschaving)(solidariteit).

5. Inmiddels berusten tal van uitgangspunten van de moderne Nederlandse samenleving zich vierkant op deze humanistische grondprincipes, waaronder de democratie zelf, het socialisme, het poldermodel (lees verder), de tolerantie, verschillende punten van ons rechtssysteem en misschien zelfs de beleefdheid en de omgangsvormen. (lees verder)

6. Kijk naar de gevolgen van het erkennen van het humanisme voor het integratieprobleem waar Nederland nu mee geconfronteerd wordt:

  • De allochtoon weet eindelijk waarmee hij zich moet integreren. Hij weet wat van hem verwacht wordt: Een kennis van de humanistische grondbeginselen en het besef dat de Nederlandse samenleving daarop gebaseerd is.
  • De autochtoon heeft nu een duidelijker zelfbeeld waardoor hij steviger in zijn culturele schoenen staat waardoor hij zich minder snel bedreigd voelt door de culturele verschillen die de buitenlanders met zich meebrengen. Minder spanning alom.

7. Wij stellen voor dat alle kinderen in Nederland op de basisschool vakken zoals 'normen en waarden' en 'hoe ga ik met mezelf en anderen om' krijgen. Dit moet zelfs een tweede focus voor het onderwijs worden. We willen de nadruk leggen op de emotionele ontwikkeling van elk kind: Jezelf leren kennen en accepteren; Respect voor een ander is respect voor jezelf; Hypocrisie schaadt het individu en de samenleving.

8. Wij stellen dat Nederland een humanistisch land is en dat de tijd rijp is voor de politieke bewustwording daarvan. Niet in de zin van het opleggen van een willekeurige waardestelsel maar in de zin van het uitdragen van een culturele identiteit die al eeuwen in de ontwikkeling zit.