Speerpunten 2016

De HDP begint het jaar met een nieuw verkiezingsprogramma. De volgende zijn speerpunten:

De zorg is een dringend probleem. Twintig jaar geleden had Nederland nog een geweldig zorgsysteem maar door de geforceerde marktwerking is daar weinig van overgebleven. Het eerste wat wij willen doen is de zorg weer voor het volk opeisen. Wij willen de basiszorgverzekeraars deprivatiseren, de hele geldverslindende bovenlaag van managers, consultants en verzekeraars saneren en de leiding weer in handen van artsen geven. Zeg maar, het oude Ziekenfonds terug. Dit plan voor de zorg is meteen ook de eerste stap om de publieke sector in ere te herstellen en het marktdenken naar de privé sector te verbannen.

Om in de Nederlandse economie meer dynamiek te brengen, willen wij de ontslagregeling versoepelen. De ondernemer moet uiteindelijk zelf kunnen bepalen wie hij in zijn bedrijf wil hebben, zonder dat er elke keer een rechter aan te pas hoeft te komen. Wij begrijpen dat dit een eng idee is voor velen maar men zal zien dat de schade meevalt, dat er veel meer vaste banen komen en dat de economie er beter op draait.

Wij willen een nieuwe wetgeving rond de vrijwillige levensbeƫindiging en we geloven dat de samenleving daar klaar voor is. Het grootste probleem is dat de artsen niet voor de keuze voor levensbeƫindiging willen opdraaien, mede omdat het tegen hun beroepsethiek indruist. Het hele ideaal van zelfbeschikking is trouwens dat niemand voor een ander kiest. Toch moet alles in goede banen geleid worden. Het ligt voor de hand om de keuze bij het individu neer te zetten en het toezicht bij de arts of eventueel de notaris, die eveneens over wilsbekwaamheid kan beoordelen.

Hopelijk valt het wel mee met de vluchtelingen aantallen. Opvangen in de regio is natuurlijk het beste. Maar er komt vast nog wel wat aan.. En al komen er tienduizenden mensen bij in Nederland, wat dan nog? Die kunnen we heus goed opvangen als we maar willen. Maar dan wel graag geïntegreerd. Wij willen onze beschaving, waaraan wij eeuwen hebben gewerkt, niet in de knel laten komen of laten verwateren. We mogen verwachten dat vluchtelingen bereid zullen zijn om de cultuur te omarmen van het land dat ze hulp biedt. Tevens willen wij met hetzelfde lesmateriaal langs alle scholen in Nederland zodat onze kinderen ook iets over onze normen en waarden meekrijgen, want daar ontbreekt het de laatste tijd vaak aan.

Met gezond verstand komen wij er wel!